********* گروه کوهنوردی بانوان تچر عضو میپذیرد *********
جهت عضویت با شماره تلفنهای 09361481718 - 09178267626 تماس حاصل فرمایید

۱۳۸۸ مهر ۲۲, چهارشنبه

تنگ رغز داراب

برنامه این هفته 2 روزه به تنگ رغز داراب
چشمه رغز
در شمال غرب داراب، شمال ایستگاه تحقیقاتی حسن آباد زيباترين اثر طبيعي ملي منطقه در دره اي جاري است . رغز مي رود اما پويا است ، جاري است اما پا برجاست .مجموعه اي متشکل از 64 حوضچه و آبشار که هر کس را توان ديدن آنها نيست . بايد سنگ نورد باشي تا بتواني از آبشار 46 متري پائين بروي يا شناگر باشي تا حوضچه هاي طولاني و عميق مسير را طي کني مسيري که يازده حدود دارد و تجهيزات سنگ نوردي را بايد به دوش کشيد تک درختان بيد ، خزه هاي چمني رنگ و پرسياوشان که ژاله بر چهره دارند زيبايي هاي وصف نشدني مسيرند حجم و عمق آب ، نور پردازي خورشيد سايه سار کوه تصوير سبز گياهان در آب و بلندي کوه در آب مجموعه اي از زيباترين رنگها را پديد مي آورد اينجا آبگاهي سبز است و گاهي رنگي که نمي دانيم . گاه سفيد است و گاه آسماني . صداي آب گاه غرش است و گاه ناله گاه آرام است و گاه طوفنده گاه نرم و گاه غرنده صحن آفتاب تنگه نيز متفاوت است بعضي زودتر خورشيد از دست مي دهند و بعضي بيشتر با او مأنوسند . حرارت و گرمي نيز يکسان نيست . بعضي جاها به شدت سرد است مانند آبشار رنگين و بعضي جاها آفتاب سوزان دارد . زيبايي جام هاي پنج گانه و حرکت آرام آب و سر ريز شدن از آنها وصف ناشدني است . اين جا ماهي ها از آدم فراري نيستند و آدم را در حين عبور از حوضچه همراهي مي کنند . آب چشمه رغز پس از طي مسير 5/3 کيلومتري و خلق هزاران صحنه طبيعي بي نظير و دل انگيز خفتان و خيزان خود را به پاي کوه مي رساند.

۱ نظر: